Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 

 1. Aardbevingsschade Groningen, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 779963800000, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

 

Artikel 3 – Betalingen

 

 1. Declaraties zijn op basis van een no cure no pay garantie. (Dit houdt in dat als uw schade niet wordt toegekend Aardbevingsschade Groningen ook geen vergoeding ontvangt. Wordt de schade toegekend dan ontvangt Aardbevingsschade Groningen bij particulieren een fee van 15% over het uitgekeerde schade bedrag. Bij bedrijven gaat het het om de fee zoals overeengekomen in de orderbevestiging. Dit bedrag wordt na factuur datum binnen 14 dagen betaald worden.
 2. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, en aanleveren gegevens dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken bij prijs van 15% over het uitgekeerde bedrag aan dienstverlener binnen 14 dagen te betalen.

 

Artikel 4 – Intrekking opdracht

 

 1. Na ondertekening van de orderbevestiging is het niet meer mogelijk de opdracht te beëindigen. Mocht de opdrachtgever er toch opstaan om deze order te annuleren wordt hier een boete voor opgesteld op basis van de werkzaamheden die verricht zijn.
 2. Na dat Aardbevingsschade Groningen de opdracht heeft in verwerking heeft genomen of heeft uitgevoerd zoals overeen gekomen kan de overeenkomst niet meer geannuleerd worden. Hier op heeft Aardbevingsschade Groningen recht op de 15% over het uitgekeerde schade bedrag op basis van de No Cure No Pay garantie.

 

 

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. Dienstverlener heeft recht om werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

 

Artikel 6 – Werkzaamheden dienstverlener

 

 1. Dienstverlener verzorgd het administratieve gedeelte rondom de aanvraag
 2. Dienstverlener zorgt dat de aanvraag ingediend wordt bij TMCG
 3. Dienstverlener maakt een afspraak met inspecteur om woning te laten keuren
 4. Dienstverlener bespreekt schade rapport met opdrachtgever, en geeft hierin advies
 5. Dienst verlener zal zich 100% inzetten om het hoogst mogelijke schadebedrag voor opdrachtgever te realiseren
 6. Dienst verlener ontlast de opdrachtgever zo veel mogelijk in het aanvraag traject